Vanligaste frågorna


Varför är tjänsten Kommunal Samlingskarta bara öppen för Göteborgs kommunala förvaltningar/bolag samt deras underkonsulter?

Att erbjuda den här tjänsten för externa kunder skulle inte vara lagenligt enligt konkurrenslagstiftningen, då Göteborgs kommuns ledningsägare blir anslutna till Ledningskollen. Samlingskartan var tidigare den enda möjligheten att beställa ledningar ifrån Göteborgs kommun, men efter att Göteborgs kommun ansluter sig till Ledningskollen går det att beställa det här ledningsunderlaget direkt via Ledningskollen. De moment som tjänsten "Kommunal Samlingskarta" utför skulle kunna utföras av någon extern privat aktör. Skulle tjänsten "Kommunal Samlingskarta" då vara tillgänglig även för externa kunder skulle Göteborgs kommun konkurrera mot en ev. privat aktör och det får vi inte göra.


Hur länge är den beställda samlingskartan aktuell?

Levererad samlingskarta skall vara avsedd att användas som underlag av informationskonsumenten under max 3 månader från leveransdatum.


Hur länge måste jag vänta på att få en samlingskarta ifrån tjänsten Kommunal Samlingskarta?

Inkommen beställning skickar per automatik direkt vidare till Ledningskollen. Ledningsägare anslutna till Ledningskollen har inga tidskrav för leverans av ledningsinformation. Därför kan vi inom tjänsten Kommunal samlingskarta inte garantera någon leveranstid till dig som Kund. Vi tar emot underlag successivt ifrån Ledningskollen. Det kan ta upp till 2 arbetsdagar för operatören att utföra de uppgifter som ingår i tjänsten Kommunal samlingskarta ifrån det att det sista underlaget ifrån Ledningskollen kommit in. Det går dock oftast snabbare.

En ungefärlig leveranstid brukar ta ca. 10 arbetsdagar ifrån att beställning gjorts, men det är ingen garanterad leveranstid.


Kan jag dela ett konto med min kollega?

Nej, varje användare av KSK behöver ett eget konto.


Jag vill inte få någon faktura eftersom Göteborg Stad är min beställare, går det att ordna?

Tyvärr kan vi inte tillmötesgå en sådan önskan på grund av juridisk person bär alltid sin egen faktura/kostnad.


Jag har många små områden där jag behöver en samlingskarta, måste jag beställa en ny varje gång eller finns det ett annat sätt?

Det går att rita upp till 7 polygoner på en och samma beställning, total maximal yta är dock 2000 ha och det måste ligga inom en diameter om 40 kilometer