Flöde och funktion inom Kommunal Samlingskarta

Syftet med tjänsten KSK är att ge ökad kostnadseffektivisering och kvalitet på sammanställd ledningsinformation ifrån Ledningskollen (LK). Detta uppnås genom en enkel beställningsrutin.

Ifrån KSK:s hemsida (https://samlingskartan.tkgbg.se) lägger Kund order på all ledningsinformation inom ett angivet område. Beställd yta skickas direkt genom LK till anslutna ledningsägare som uppgett att de har ledningar inom beställningens yta.

Operatörerna för KSK ansvarar för att samla in ledningsinformation ifrån LK och sätter samman underlaget till en ledningskarta. Vid behov ändrar Operatören lagerstruktur, så att ägaren till ledningen syns i lagerstrukturen. Operatören ser också till att ledningsunderlaget levereras i ett och samma koordinatsystem, Sweref 99 12 00 eller Sweref 99 TM, beroende på vad Kunden/Beställaren beställt.

Operatören laddar upp sammanställd ledningskarta till en databas. Ett elektroniskt brev skickas till Kunden/Beställaren med information om att ledningsunderlaget finns att laddas ner ifrån databasen.

Samlingskartans operatörer har uppdraget att:

  • Sätta samman alla ledningsunderlag till en fil istället för att kunden själv får göra detta
  • Ser till att alla ledningsunderlag läggs i ett och samma koordinatsystem, Sweref 99 1200
  • Möjlighet att leverera sammanställd ledningskarta i koordinatsystemet Sweref 99 TM
  • Kontroll av lagerstruktur

Genom att KSK:s utförare gör ovan nämnda moment hjälper KSK Kund att sammanställa uppgifter ifrån ledningsägarna till en ledningskarta samt att transformeringen blir riktig.
KSK ger också möjlighet för Kund att beställa bakgrundskarta till området för beställd ledningskarta.

Tjänsten KSK ska vara självfinansierad. Därav utgår en avgift för varje beställning enligt fastställd avgift. Avgiften är fn 500 kr för beställningar upp till 3 ha. Därefter tillkommer en avgift på 100 kr per tillkommande hektar.

flöde