Flöde och funktion inom Kommunal Samlingskarta

Syftet med tjänsten KSK är att ge ökad kostnadseffektivisering och kvalitet på sammanställd ledningsinformation ifrån Ledningskollen (LK). Detta uppnås genom en enkel beställningsrutin.

Ifrån KSK:s hemsida (https://samlingskartan.tkgbg.se) lägger Kund order på all ledningsinformation inom ett angivet område. Beställd yta skickas direkt till ledningsägare anslutna till LK och som uppgett att de har ledningar inom beställningens yta.

Operatörerna för KSK ansvarar för att samla in ledningsinformation ifrån LK och sätter samman underlaget till en fil. Vid behov ändrar Operatören lagerstruktur, så att ägaren till ledningen syns i lagerstrukturen. Operatören ser också till att ledningsunderlaget levereras i ett och samma koordinatsystem, Sweref 99 12 00 eller Sweref 99 TM, beroende på vad Kunden/Beställaren beställt.

Operatören laddar upp sammanställd fil till databasen (SKapp) och ett elektroniskt brev skickas till Kunden/Beställaren med information om att ledningsunderlaget finns att laddas ner ifrån SKApp. Härmed sparar Kund tid genom att få hjälp med insamlandet av data ifrån LK samt att kvaliteten på sammanställt ledningsunderlag ökar då KSK:s operatörer har hög kunskap i transformeringar och hur lagerstrukturen skall vara uppbyggd med lagernamn och färgsättning.

Samlingskartans operatörer har uppdraget att:

  • Sätta samman alla ledningsunderlag till en fil istället för att kunden själv får göra detta
  • Ser till att alla ledningsunderlag läggs i ett och samma koordinatsystem, Sweref 99 1200
  • Möjlighet att leverera sammanställd ledningskarta i koordinatsystemet Sweref 99 TM
  • Kontroll av lagerstruktur

Vid beställning av ledningsunderlag via tjänsten KSK finns även möjlighet att beställa bakgrundskarta inom beställningens omfattning.

Efter att KSK levererat ledningsinformation över beställt område sker fakturering enligt fastställd avgift. Avgiften är nu 500 kr för beställningar upp till 3 ha. För större ytor tillkommer en avgift på 100 kr/ha. Ev. avgift för bakgrundskarta tillkommer och är enligt byggnadsnämndens fasställda taxa.

flöde