Kretslopp & Vatten

Förklaring för Kretslopp & Vatten texter och symboler i Samlingskartan.

Ändamål (typ av ledning)
V Vatten
AS Avlopp Spillvatten
AD Avlopp Dagvatten
AK Avlopp Kombinerat
AST Avlopp Spillvatten tryck
AKT Avlopp Kombinerat tryck
ADT Avlopp Dagvatten tryck


MATERIAL Beteckning
Metall
För metall anges rörets innerdiameter
SGN
GJJ
ST
ALV
G
K
PLÅT
RFS
Segjärn
Gjutjärn
Stål
Alvenius (Stål)
Galvstål
Koppar
Plåt
Rostfritt stål
Betong
För betong anges rörets innerdiameter.
BTG
H
PO
AL
SB
BA
Betong
Äggformad betongledning
Premo (betong)
Arkel (betong)
Sentab (betong)
Bonna (betong)
Plast
För plast anges rörets
ytterdiameter.
PVC
PEH
PEL
PEM
Weholite
PP
PP_UltraRib
GAP
GRE
Polyvinylklorid
Polyeten, hög densitet
Polyeten, låg densitet
Polyeten, medium densitet
Polyeten, strukturförstärkt
Polypropylen
Polypropylen, strukturförstärkt
Glasfiberarmerad polyester
Glasfiberarmerad epoxi
Övrigt GUM
T
M
PES
FLX
CI
CO
FT
Gummi
Trä
Murad ledning
Infodring, Polyesterstrumpa
Infodring, Flexorenrör
Cementbruk, injektering
Cementbruk, metod Conpipe
Fogtätad ledning


Symboler Vatten
Objekt
Symbol Text i kartan
Symboler vatten


Symboler Avlopp
Objekt
Symbol Text i kartan
Symboler Avlopp


Symboler El och Katodiskt skydd
Objekt
Symbol Text i kartan
Symboler El och Katodiskt skydd