Organisation

Tjänsten Kommunal Samlingskarta (KSK) styrs av en styrgrupp med representanter från:

  • Göteborgs Stad, Stadsmiljöförvaltningen
  • Göteborgs Stad, Kretslopp & Vatten
  • Göteborg Energi AB
  • Göteborgs Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

Göteborgs Stad stadsmiljöförvaltningen är huvudman för KSK och ansvarar för KSK:s funktionalitet och drift.

Organisationen för drift av tjänsten KSK består av Kontaktperson och Operatörer. Kontaktpersonen har konsultens ansvar för driften och är kontaktperson mot kunder till KSK och dess huvudman. Operatörerna hanterar alla inkomna beställningar och ansvarar för en komplett leverans av karta med samlade ledningar ifrån Ledningskollen till Kund.

Organisationen för tjänsten KSK skall hantera beställningar från Kund, hantera underlag från Ledningskollen och distribuera digital ledningsinformation tillbaka till Kund.

Kommunikationen inom tjänsten KSK sker mot en gemensam databas. Kund skall vara registrerad av KSK innan beställning av ledningsinformation kan ske.