Symbol och teckenförklaringar till Stadsbyggnadskontorets grundkarta

Kontakta Stadsbyggnadskontorets geodata-avdelning på kartor@sbk.goteborg.se för mer information