Symbol och teckenförklaringar till stadsbyggnadsförvaltningens bakgrundsinformation

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens geodata-avdelning på kartor@stadsbyggnad.goteborg.se för mer information