Registrera nytt kundkonto


Ny organisation

Beställarinformation


KSK tillämpar personuppgiftslagen (SFS1998:204) vid databehandling av lämnade personuppgifter. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PUL) är Trafiknämnden, box 2403, 403 16 Göteborg. Personuppgiftsombudet kan nås på samma adress. Lämnade personuppgifter (namn, adress, …) behandlas med stöd av att intresset för att upprätthålla KSK väger tyngre än den registrerades behov av integritet då lämnade personuppgifter är harmlösa. Lämnade personuppgifter kommer enbart att användas för att utföra, underhålla och utveckla funktionen kring KSK. Lämnade uppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.